سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی:

شاخص آسیب‌پذیری دشت‌های خراسان جنوبی دو برابر میانگین کشوری است

سروری گفت: شاخص آسیب‌پذیری دشت‌های خراسان جنوبی ۰.۲۱ است که ۱۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

به گزارش خاورستان، سعید سروری سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: شاخص آسیب پذیری که از تقسیم متوسط کسری مخزن شاخص آسیب پذیری دشت‌های خراسان جنوبی دو برابر میانگین کشوری استاستان بر میزان برداشت آب زیرزمینی توسط چاه‌های بهره برداری به دست می‌آید، در خراسان جنوبی ۰.۲۱ است که این شاخص در استان ۱۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری می‌باشد (میانگین شاخص آسیب پذیری کشور ۰.۱ است).
وی افزود: این شاخص بیانگر توان آبدهی پایین آبخوان‌های استان می‌باشد و اگر همراهی همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی نباشد با بحران جدی مواجه خواهیم شد.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه میانگین بارش درازمدت در استان ۱۱۵ میلیمتر است گفت: استان خراسان جنوبی دارای ۳۵ محدوده مطالعاتی متولی است که از این محدوده‌ها ۸ محدوده ممنوعه بحرانی، ۱۸ محدوده ممنوعه و ۹ محدوده آزاد و از میان دشت‌های ممنوعه بحرانی استان دشت‌های سرایان و سده دارای وضعیت شکننده‌ای هستند به طوریکه در آبخوان سرایان شاهد فرونشست زمین هستیم.
سروری افزود: عوارض مشهود پدیده فرو نشست شامل کاهش شدید آبدهی چاه‌ها و معیوب شدن چاه‌ها، نوکنی و جا به جایی چاه و تحمیل هزینه هنگفت بر اقتصاد کشاورز، ایجاد شکاف و فرو چاله، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و تغییر شکل آبراهه‌ها و در نهایت از بین رفتن آبخوان است.
وی گفت: شبکه سنجش آب زیرزمینی استان دارای ۴۶۵ حلقه چاه مشاهده‌ای است که به طور ماهانه سطح آب زیرزمینی در آن‌ها اندازه گیری و بر اساس آن میزان کسری مخزن و افت سطح آب زیرزمینی محاسبه می‌شود.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کسری مخزن تجمعی استان از ابتدای شبکه اندازه گیری ۳.۷ میلیارد متر مکعب است گفت: متوسط کسری مخزن ۲۰ ساله استان ۱۴۱ میلیون متر مکعب و متوسط افت آن ۲۶ سانتیمتر است.
سروری اظهار کرد: ۸۸ درصد از مصارف آب زیرزمینی جهت کشاورزی، ۹ درصد شرب و ۳ درصد جهت مصارف صنعت و خدمات استفاده می‌شوند.
انتهای پیام/۴