شبیه افسانه‌ها/ فیلم

کلیپ شبیه افسانه‌ها را مشاهده می‌کنید.

به گزارش خاورستان، کلیپ شبیه افسانه‌ها به مناسبت هفته بسیج منتشر شد.
بسیج یعنی:
گردآوردن و به خط کردن ظرفیت‌ها، برای رسیدن به مقصود. مقام معظم رهبری (۹۶/۰۹/۰۱)