شب قدر و ندای الهی العفو در بیرجند/ تصویری

مردم بیرجند در اولین شب قدر در مساجد و هیئت ها ندای الهی العفو سردادند.

عکاس: حسین ترشابی