شرایط کرونایی بیرجند و طبس هم قرمز شد

با قرمز شدن بیرجند و طبس تعداد شهر‌ستان های با وضع قرمز کرونایی در استان به ۳ شهرستان افزایش یافت.

به گزارش خاورستان، آخرین نقشه وضع کرونا (سفید، زرد، نارنجی و قرمز) در شهرستان‌های خراسان جنوبی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آخرین بروزسانی از ۲۳ تیر به شرح ذیل است:

شهرستان‌های نهبندان ، بیرجند و طبس در وضع قرمز کرونایی قرار دارند.

شهرستان‌های فردوس، قائنات، سربیشه و درمیان در وضع نارنجی (پرخطر) قرار دارند.

شهرستان‌های بشرویه، زیرکوه، خوسف و سرایان در وضعیت زرد (خطر متوسط) قرار دارند.

هم اکنون هیچ نقطه کم خطر در استان خراسان جنوبی نداریم.

احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه‌های حاد تنفسی در شهرستان‌ها ممکن است.
انتهای پیام/۷