شعار مردم كاظمين عليه امريكا و اسرائيل/ فیلم

شعار مردم كاظمين عليه امريكا و اسرائيل را مشاهده می‌کنید.