فجر سلیمانی/ 8

شعرخوانی شهروند بیرجندی در فراق شهید سلیمانی/ فیلم

شعرخوانی شهروند بیرجندی در فراق شهید سلیمانی را در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن 1398 بیرجند مشاهده می‌کنید.