معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسایی ۲۸۱ بیمار کرونایی جدید در شبانه روز گذشته

دکتر مهدی زاده گفت: در شبانه روز گذشته 281 بیمار کرونایی جدید شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، دکتر کامبیز مهدی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به خبرنگاران گفت: روز گذشته ۲۱۳آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که مجموعا ۹۴بیمار جدید شامل ۲۶بستری و ۶۸مورد سرپایی، شناسایی شدند.
دکتر مهدی زاده افزود: از این تعداد ۳۷مورد از بیرجند، ۱۳مورد از قاینات، ۱۲مورد از طبس، ۹مورد از نهبندان، شهرستانهای بشرویه و درمیان هر کدام دو مورد، خوسف و سربیشه هرکدام سه مورد، فردوس ۵مورد، سرایان ۷مورد و از شهرستان زیرکوه یک مورد جدید شناسایی شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: همچنین از ۶۰۲تست سریع کرونا در شبانه روز گذشته ۱۸۷مبتلای جدید شناسایی شد.
وی گفت: در حال حاضر ۳۱۴بیمار با علائم تنفسی در بیمارستانهای خراسان جنوبی بستری هستند که ۱۵۹نفر دارای تست کرونای مثبت هستند.
مهدی زاده گفت: از این تعداد ۱۱نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که حال ۳نفر وخیم است.
وی افزود:در شبانه روز گذشته ۸۶بیمار با علائم تنفسی در بیمارستان‌های استان پذیرش شدند که در همین مدت ۹۸بیمار شامل ۴۹بیمار کرونا مثبت با حال عمومی خوب از بیمارستان‌ها ترخیص شدند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تا کنون ۲۱هزار و ۸۸۱بیمار مبتلا به کرونا بهبود یافته و یا در قرنطینه خانگی بسر می‌برند.
به گفته وی تا روز گذشته ۶۳هزار ۸۴۱ تست مولکولی کرونا در استان انجام شد که ۲۲هزار و ۹۸۱بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در شبانه روز گذشته با یک مورد جدید فوت، تعداد فوتی‌های ناشی از این بیماری در خراسان جنوبی به ۹۴۱نفر افزایش یافت.
وی گفت: در ادامه عملیات واکسیناسیون کرونا، افرادی که واکسن نوبت اول کرونا را دریافت کردند ۵۱هزار و ۱۸نفر رسید و تا کنون ۲۵هزار و ۷۱۱نفر واکسن نوبت دوم را دریافت کردند.
انتهای پیام/۷