شهردار قاین بازداشت شد

شنیده ها حکایت از بازداشت شهردار قاین به دلیل برخی تخلفات دارد

به گزارش خبرنگار خاورستان، از روز گذشته خبر های شنیده می شود که شهردار قاین به دلیل تخلفات به دستور مقام قضای بازداشت شده است.
شنیده های حاکی است در اقدامی انقلابی توسط قوه قضائیه و نهادهای نظارتی_امنیتی شهرداری قاین و چند عضو ارشد شهرداری دستگیر شده اند.
این خبر تکمیل می شود..
انتهای پیام/۳