شورای ورزش همگانی خراسان‌جنوبی/ تصویری

شورای ورزش همگانی خراسان‌جنوبی امروز با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.

عکاس: علیرضا علیزاده