شیطنت رسانه‌ای/ دور جدید تخریب‌ها آغاز شد

یکی از کانال‌های خبری مطلبی در خصوص انصراف یکی از کاندیداها منتشر کرد. در این مطلب اشاره‌ای به حوزه انتخابیه نشده است چراکه دو نفر با نام حسین خسروی در انتخابات حضور دارند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، یکی از کانال‌های خبری مطلبی در خصوص انصراف یکی از کاندیداها منتشر کرد. در این مطلب اشاره‌ای به حوزه انتخابیه نشده است چراکه دو نفر با نام حسین خسروی، یکی در حوزه بیرجند، درمیان و خوسف و دیگری در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه در انتخابات حضور دارند.
این‌که در روز آخر تبلیغات و درحالی که حسین خسروی کاندیدای محبوب و انقلابی در محل مصلی هیئت ابوالفضلی(ع) بیرجند در اجتماع مردمی درحال سخنرانی است، این مطلب منتشر می‌شود، شیطنت رسانه‌ای است.
به نظر می‌رسد افراد بسیاری از اقبال فراوان مردم بیرجند به حسین خسروی ترسیده‌اند و تخریب‌های آنان نیز به شکست رسیده است و ممکن است این اقدام، آغاز دور جدید تخریب‌ها باشد.
انتهای پیام/۴