معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان جنوبی:

صدور ۷۵۱ فقره پروانه کسب در خراسان جنوبی در سه ماهه اول امسال

جویبان گفت: در سه ماهه ابتدای سال جاری ۷۵۱ فقره پروانه کسب صنفی در استان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، الیاس جویبان معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان جنوبی امروز به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: در سه ماهه ابتدای سال جاری ۷۵۱ فقره پروانه کسب صنفی در استان صادر شده است.
وی بیان کرد: این تعداد پروانه در رسته های تولیدی ۱۳۴ فقره، خدمات فنی ۱۲۰ فقره، توزیعی ۳۶۹ فقره و خدماتی ۱۲۸ فقره بوده است.
وی افزود: صدور پروانه کسب فعالیت صنفی در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و آیین نامه ی اجرایی مربوطه توسط اتحادیه های صنفی در مرکز استان و شهرستان ها صورت می گیرد.
جویبان تصریح کرد: بیشترین میزان صدور پروانه کسب در این مدت مربوط به شهرستان های بیرجند با ۲۷۵ فقره و قاین با ۱۵۹ فقره و کمترین میزان صدور مربوط به شهرستان خوسف با هشت فقره پروانه کسب بوده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان جنوبی با اشاره به نقش مهم اصناف در ایجاد اشتغال خرد در سطح جامعه بیان کرد: با آغاز به کار این واحدهای صنفی در سطح استان بیش از ۱۸۰۰ نفر در این حوزه مشغول به کار شدند.
انتهای پیام/۷