صرفه‌جویی به اندازه تمام بودجه آموزش و پرورش و عمران کشور با خاموش‌کردن ۱۵ دقیقه‌ای کولر در ساعات پیک مصرف

اگر هر کدام از ما تنها به مدت ۱۵ دقیقه در روز در پویش #به_وقت_روشنایی یک کولر را تنها به مدت ۱۵ دقیقه خاموش کنیم، یعنی ۱۰ میلیون تومان از این هزینه‌ها کم کردیم. اگر ۵ میلیون نفر مشارکت کنند، یعنی صرفه‌جویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی.

به گزارش خاورستان، آیا می‌دانید: متوسط ظرفیت هر کولر ۲ کیلووات هست و هزینه سرمایه‌گذاری یک کیلووات نیروگاه برابر با ۱۰ میلیون تومان؟! یعنی هر کولر که روشن می‌شود باید به اندازه ۲۰ میلیون تومان در شبکه سرمایه‌گذاری کرد؟
پیک بار شبکه روزها از ساعت ۱۲ تا ۱۶ اتفاق می‌افتد. یعنی روزی ۴ ساعت. در کل تابستان، مجموع ساعت پیک کمتر از ۳۰۰ ساعت هست. برای این ۳۰۰ ساعت باید حداقل ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کرد که فقط قرار هست در همین ۳۰۰ ساعت کار کنند. هزینه احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه حداقل برابر با ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان است. ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه تنها برای ۳۰۰ ساعت از ۸۷۶۰ ساعت سال.
حالا اگر هر کدام از ما تنها به مدت ۱۵ دقیقه در روز در پویش #به_وقت_روشنایی یک کولر را تنها به مدت ۱۵ دقیقه خاموش کنیم، یعنی ۱۰ میلیون تومان از این هزینه‌ها کم کردیم. اگر یک میلیون نفر شرکت کنیم، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کردیم و به اندازه مصرف کل استان گلستان صرفه‌جویی کردیم. اگر ۲ میلیون شرکت کنیم به اندازه کل مصرف مازندران صرفه‌جویی کردیم.
مشارکت ۵ میلیون نفر یعنی صرفه‌جویی به اندازه کل مصرف تهران. یعنی صرفه‌جویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی. بودجه کل آموزش و پرورش در سال ۹۸، ۵۶ هزار میلیارد تومان بود. یعنی صرفه‌جویی به اندازه کل بودجه عمرانی کشور.
انتهای پیام/۴