صفحه اول روزنامه های امروز خراسان جنوبی

شناسایی 40 هزار واحد صنفی آلاینده در بیرجند، صادرات نفت و گاز از بیرجند و غربت مرد جهانی جغرافیا عناوین صفحات نخست روزنامه های امروز خراسان جنوبی هستند.

به گزارش خاورستان، صفحات نخست روزنامه های امروز خراسان جنوبی را مشاهده کنید: