صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی

وزیر پیر، "معین" استان جوان، قفل فراه باز نشد و راننده دیپلمات عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.

به گزارش خاورستان، صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی را مشاهده کنید:
انتهای پیام/ ۱۳۲