صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی

کمبود 50 قلم داروی بیمارستانی در استان، حذف باغ رحیم آباد از مزایده بنیاد وباغ رحیم آباد از لیست مزایده حذف شد عناوین صفحات نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.

به گزارش خاورستان، صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی را مشاهده کنید:
انتهای پیام/ ۱۳۲