صف طولانی رأی‌گیری در شهر بیرجند/ فیلم

مردم بیرجند مانند دیگر نقاط کشور حضوری پرشور در انتخابات 28 خرداد 1400 دارند.