سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی:

طرح توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای خراسان جنوبی تدوین می‌شود

خانی نژاد گفت: طرح تهیه و تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان یکی از طرح های مهمی است که در آینده ثمرات بسیار خوبی برای خراسان جنوبی به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار خاورستان، امیر خانی نژاد سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی نیز در این نشست، بیان کرد: حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، راهبر اسناد و فعالیت های اثربخش برای توسعه استان خراسان جنوبی است.
وی افزود: فعالیت ها و اقدامات حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نقش بسیار مهم و مؤثری در توسعه استان داشته است.
سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان کرد: حوزه برنامه ریزی سازمان یکی از مهم ترین حوزه ها با گستره فعالیت های متنوع و فراوان است که با جمع آوری، تدوین و انتشار اسناد، آمار و اطلاعات کاربردی در حوزه توسعه استان، به مدیران، کارشناسان، شوراهای مختلف استانی و همچنین طیف وسیع مخاطبین علاقه مند و پیگیر مباحث توسعه ای استان ارائه راهکار می‌نماید.
وی در تشریح بخشی از فعالیت های این حوزه اظهار کرد: با توجه به تصویب اسناد آمایش استانها در سطح کشور، اسناد آمایش استانی نیز با پیگیری و راهبری حوزه برنامه ریزی سازمان به روز رسانی خواهد شد و به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم استانی در روند توسعه خراسان جنوبی نقش بسیار مهمی ایفا خواهند کرد.
خانی نژاد گفت: سند آمايش سرزمين كشور شامل؛ سند آمايش ملی و اسناد آمايش استانی از جمله سند آمايش خراسان جنوبی در جلسه مورخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹ شورای عالی آمايش سرزمين مورد تصويب قرار گرفته و مبنای بسياری از تصميمات و سياستگذاريی ها قرار خواهد گرفت.
سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی افزود: آمايش سرزمين، برنامه‌ريزی و سازمان دادن به توزيع متوازن و هماهنگ جغرافيايی تمامی فعاليت‌های اقتصادی – اجتماعی در پهنه سرزمين را نسبت به قابليت‌ها و منابع طبيعی و انسانی دربرمي‌گيرد و هدف از آن توسعه پايدار است.
وی با بیان این مطلب که پیگیری های این فرایند مهم از سوی حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می شود، اظهار کرد: طرح تهیه و تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان نیز یکی دیگر از طرح های مهمی است که در این حوزه در حال انجام است و در آینده ثمرات بسیار خوبی برای خراسان جنوبی به دنبال خواهد داشت.
سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی عنوان کرد: فاز دوم تهیه این اسناد روند پایانی خود را طی می کند و مابقی روستاهای باقی مانده در فاز سوم و در طول سال جاری پس از عقد قرارداد با دستگاهای مجری، انجام و تحویل خواهد شد.
خانی نژاد تأکید کرد: در همین راستا کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان مطالعه قرار خواهند شد و فرصت ها و ظرفیت ها و نقاط قوت و ضعف آنها مورد شناسایی قرار خواهند گرفت و نهایتاً اطلاعات آنها در قالب یک بانک اطلاعاتی ژئودیتابیس استان تهیه و در اختیار قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی که در حوزه برنامه ریزی سازمان پیگیری می شود نیز اظهار کرد: منشور پروژه های اقتصاد مقاومتی استان که در سنوات گذشته شناسایی شده اند در سایت مورد نظر بارگذاری شده و به روز رسانی شده اند و همه ی آنها مورد تأیید دبیرخانه شورای اقتصادی مقاومتی سازمان قرار گرفته اند.
سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: اجرای این پروژه ها تحول عظیمی در استان به دنبال خواهد داشت.
خانی نژاد در زمینه بحث مشارکت های عمومی و خصوصی، گفت: اعتبارات تخصیصی به استان به عنوان مشوق به طور کامل جذب شده و سرمایه گذاران و دستگاههای اجرایی می توانند با استفاده از ظریفت ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ آنها را اجرا و بهره برداری نمایند.
وی افزود: جلسات کارگروه های مختلف از جمله اولین جلسه گروه کاری آمایش سرزمین و محیط زیست استان در سال ۱۴۰۰ روز سوم مردادماه به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد و در آن پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری استان که ثبت جهانی شده اند یا دارای ویژگی های ثبت جهانی شدن هستند معرفی گردیدند و مقرر شد مورد حمایت قرار گیرند.
سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد : گروه کار زیربنایی و توسعه شهری ذیل کارگروه زیربنایی توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین ومحیط زیست استان از جمله گروه کارهای مهم دیگری است که همکاران حوزه برنامه ریزی در جلسات آن شرکت و پیشنهادات و راهکارهای سازنده خود را ارائه می کنند.
خانی نژاد از تهیه و انتشار هفت عنوان کتاب در چهارماهه نخست سال جاری از سوی حوزه برنامه ریزی خبر داد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون با تمهیدات اندیشیده شده و نیازسنجی حوزه های مختلف استان به ویژه دستگاههای مرتبط، هفت عنوان کتاب تهیه و منتشر شده است.
وی گفت:کتاب گزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۸، کتاب برنامه عملیاتی استان در سال ۱۴۰۰ و کتاب جهش تولید در خراسان جنوبی، اهداف، اقدامات و راهبردها از جمله محصول های منتشر شده از سوی این حوزه بوده اند
سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین کتاب گزارش اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۹، کتاب برنامه و عملکرد مشارکت های عمومی و خصوصی در پروژه تملک دارایی های سرمایه ای استان خراسان جنوبی و کتاب آشنایی با ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز تهیه و منتشر گردیده است.
خانی نژاد از تهیه و در دست انتشار بودن کتاب دستاورد(تحلیلی بر فعالیت ها و اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از زمان احیا(سال ۱۳۹۴) تا کنون) خبر داد و افزود: در ماههای آینده نیز کارشناسان این حوزه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بر اساس ضرورت های موجود در استان و نیازسنجی انجام شده، کتاب های متنوع و کاربردی دیگری را تهیه و منتشر خواهند کرد.
انتهای پیام/۱۲۷