طنز زرشک ۱۶ منتشر شد/ بیرجند پاک‌ترین شهر ایران/ چرا بیش از ۴۰۰ روستا با تانکر آبرسانی می‌شود؟

بیرجند پاک‌ترین شهر ایران و چرا بیش از 400 روستا با تانکر آبرسانی می‌شود؟ از جمله اخباری است که در قسمت 16 زرشک مشاهده می‌کنید.

به گزارش خاورستان، مجموعه طنز خبری زرشک ۱۶ منتشر شد. طنز زرشک به بیان مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در قالب طنز می‌پردازد. بیرجند پاک‌ترین شهر ایران و چرا بیش از ۴۰۰ روستا با تانکر آبرسانی می‌شود؟ از جمله اخباری است که در قسمت ۱۶ زرشک مشاهده می‌کنید.
دریافت
انتهای پیام/۴