طوفان توییتری جهانی شب اربعین حسینی

تویی که نام تو در صدر سربلندان است/ هنوز بر سر نی چهره تو خندان است

موج اول پویش
چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۹۹
ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۷ ساعت
موج دوم پویش
پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۹۹
ساعت ۲:۳۰ بامداد
این پویش همزمان در بسیاری از کشورهای دنیا آغاز می‌شود.