عزاداری هیئت‌های مذهبی بیرجند در شب عاشورا/ تصویری

مراسم عزاداری هیئت‌های مذهبی بیرجند در شب عاشورا برگزار شد. هیئت‌های مذهبی به رسم قدیم به مسجد عاشورا می‌روند.

عکاس: محمدرضا سلطانپور