معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی مطرح کرد

عطش در سدهای خراسان جنوبی/تنها ۳۳.۱۸ درصد ظرفیت مخازن آب دارد

پور جعفر گفت: در حال حاضر تنها ۳۳.۱۸ درصد از مخازن سدهای خراسان جنوبی آب ذخیره دارند.

به گزارش خاورستان، به نقل از مهر سید سعید پور جعفر معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به وجود هشت سد مخزنی در سطح استان بیان کرد: در حال حاضر ۳۳.۱۸ درصد از مخازن سدهای خراسان جنوبی آب ذخیره دارند.
وی با بیان اینکه در سد رزه از ۲۴ میلیون متر مکعب ظرفیت، ۹ میلیون متر مکعب آب دارد، اظهار کرد: ۳۷ .۳۳ درصد از ظرفیت سد پر است.
پورجعفر با بیان اینکه حجم سد نهرین در تراز نرمال ۴.۸۶ میلیون متر مکعب است، افزود: در حال حاضر این مخزن ۳.۹۹ میلیون متر مکعب آب دارد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴.۲۱ میلیون متر مکعب بوده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهار کرد: حجم فعلی سد دره بید طبس ۳.۳۵ میلیون متر مکعب است.
پورجعفر حجم کل مخزن سد فرخی قاینات در تراز نرمال را ۸.۸۳ میلیون متر مکعب دانست و افزود: حجم فعلی مخزن ۳.۸۰ میلیون متر مکعب است.
وی با بیان اینکه از ظرفیت ۴.۱۳ میلیون متر مکعب سد شهید پارسا سرایان، ۱.۵۵ میلیون متر مکعب آب دارد، گفت: همچنین ۸.۴۵ درصد سد کریت طبس پر است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهار کرد: حجم فعلی مخزن حاجی آباد زیرکوه ۲.۱۵ میلیون متر مکعب و حجم فعلی سد سیاهو سربیشه ۰.۵ میلیون متر مکعب است.
انتهای پیام/۱۲۷