عكس/ جشن عقد علي مشهدي، كمدين خندوانه

علی مشهدی داماد شد. او با انتشار این عکس نوشت: امروز فهميدم برادري به هم خون بودن نيست. اين همه داداش براي پر كردن جاي خالي ننه و پدر خدابيامرزم در مراسم عقدم.

منبع : مشرق