عکس خبری/ بارش برف در روستای مسک شهرستان درمیان

بارش برف شهر ها و روستاهای اکثر نقاط خراسان جنوبی را سفید پوش کرد.

عکاس: سمیه سلیمانی