عکس/دیدار روحانی با پروفسور سمیعی

عکس/دیدار روحانی با پروفسور سمیعی

منبع : راه دانا