عکس/صفحه اول روزنامه های امروز استان

ارتقای 8 رتبه ای صنعت استان با بودجه تعطیلی 40 درصدی، درآمد استان در بند خزانه کشور! و آینده مبهم صادرات کالا به افغانستان مهمترین عناوین روزنامه های امروز استان است.