عکس/صفحه اول روزنامه های امروز استان

پس انداز مردم خراسان جنوبی برای توسعه سایر استان ها، ورزشگاه 15 هزار نفری بیرجند اعتبار می بلعد، تحصیل کرده های بیکار بیشتر شدند مهمترین عناوین روزنامه های امروز استان است.