عکس/صفحه اول روزنامه های امروز استان

معطلی 500 کامیون در بازارچه ماهیرود سربیشه مهمترین موضوعی بود که روزنامه های امروز استان به آن پرداختند.