عکس/صفحه اول روزنامه های امروز استان

نوروز و المان های دیروز، رایزنی نهایی برای بازگشایی 3 بازارچه مرزی، افزایش 17 برابری سرمایه گذاری خارجی در خراسان جنوبی مهمترین عناوین روزنامه های امروز استان است.