عکس/ غول ۶چرخ آمریکایی در ایران

ورود یک دستگاه شورولت سیلورادو شش چرخ به جزیره آزاد کیش