عکس قدیمی از رضا شفیعی جم

رضا شفیعی جم : یادش بخیر باید کاغذای زیادی کپی میگرفتیم ، تو وقت استراحت با موکت سبیل درست کردم و عکس گرفتیم

منبع : ملیت