عکس منتشر نشده «حاج قاسم» در جبهه

صفحه اینستاگرام «سپاه سایبری مدافعان حرم» تصویری دیده نشده از سردار سلیمانی در دوران دفاع مقدس منتشر کرد.

منبع : صراط