عکس نوشت/ ایران سرزمین امام خامنه ای است/ هسته ای یک بهانه بیشتر نبود

مجموعه ای از عکس نوشت های سخنان صریح سردار نقدی که امروز در صحرای طبس بیان شد، توسط تیم "خاورستان TV" طراحی گردید.