عکس/ کارتی از اولادی که این بار به کار نیامد

کارت بازی مهرداد اولادی پیش از بازی با سایپا روی نیمکت ملوانان بود اما با این تفاوت که این بار به کار نیامد.

منبع : مشرق