غبارروبی گلزار شهدای بیرجند/ تصویری

به مناسبت هفته بسیج گلزار شهدای بیرجند غبارروبی شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، به مناسبت هفته بسیج قطعه‌های ۱ و ۲ گلزار شهدای بیرجند بعدازظهر امروز غبارروبی شد.
عکاس: محمدرضا سلطانپور