فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی - نوبت اول

به گزارش خاورستان،فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی – نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید :

شماره موضوع مدت مبلغ برآورد فهرست بهاء مورد استفاده مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
۱۳۵/۱۴۰۱ مناقصه تعمیر و نگهداری مستمر و شبانه روزی از تاسیسات برقی ، مکانیکی ، ابنیه و مخابراتی پایانه مرزی ماهیرود و مامورسرای واقع در بخش درح شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی ۱۲ ماه ۱۴٫۵۹۴٫۱۵۵٫۹۵۰ ریال خدمات فاقد فهرست بهاء ۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۶/۱۴۰۱ مناقصه احداث سوله شن و نمک در راهدارخانه گردنه خونیک شهرستان قاین در استان خراسان جنوبی ۳ ماه ۵٫۹۶۷٫۸۰۳٫۲۷۸ ریال فهرست بهاء ابنیه سال ۱۴۰۱ و قرارداد به صورت سرجمع ساختمانی می باشد. ۲۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۷/۱۴۰۱ مناقصه خرید رنگ سرد ترافیکی ، تینر و پودر شیشه ای ( گلاسبید ) ۴ ماه ۲۰٫۲۳۷٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال خدمات فاقد فهرست بهاء ۱٫۰۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۸/۱۴۰۱ مناقصه اجرای عملیات خط کشی سرد ، خط پاک کنی و خط کشی برجسته ( لقمه ای به روش اکستروژن ) در حوزه استحفاظی استان خراسان جنوبی ۱۲ ماه ۴۸٫۵۶۲٫۱۷۸٫۷۷۰ ریال فهرست بهاء راهداری سال ۱۴۰۱ ۲٫۴۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۹/۱۴۰۱ مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محورهای فرعی شهرستان های بیرجند و خوسف در استان خراسان جنوبی ۱۲ ماه ۱۳۷٫۱۵۳٫۶۰۷٫۳۱۳ ریال فهرست بهاء راهداری سال ۱۴۰۱ ۶٫۸۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۴۰/۱۴۰۱ مناقصه  بهسازی و روکش آسفالت محورهای فرعی شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی ۱۲ ماه ۱۲۰٫۳۹۳٫۷۳۴٫۹۰۱ ریال فهرست بهاء راهداری سال ۱۴۰۱ ۶٫۰۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال

      ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمركز وجوه سپرده اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ايران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران :

  • جهت مناقصه ( ۱۳۵/۱۴۰۱ ) شرکت های خدماتی واجد الشرایط دارای گواهی صلاحیت معتبر از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یا شرکت های دارای حداقل رتبه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه بوده و شرکت های مناقصه گر واجد الشرایط میبایست دارای گواهی صلاحیت معتبر ایمنی انجام کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز باشند.
  • جهت مناقصه ( ۱۳۶/۱۴۰۱ ) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته ساختمان و ابنیه و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه میباشند.
  • جهت مناقصه ( ۱۳۷/۱۴۰۱ ) پیمانکاران حقوقی واجد الشرایط در زمینه تولید رنگ ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.
  • جهت مناقصه ( ۱۳۸/۱۴۰۱ ) پیمانکاران حقوقی واجد الشرایط در زمینه تولید رنگ و دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.
  • جهت مناقصه های ( ۱۳۹/۱۴۰۱ و ۱۴۰/۱۴۰۱ ) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۳ روز چهارشنبه تاریخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱  لغایت ساعت ۰۰/۱۳ روز یکشنبه تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز دوشنبه تاریخ  ۱۴/۰۱/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت مناقصه های ( ۱۳۵/۱۴۰۱ و ۱۳۶/۱۴۰۱ ) از طریق سامانه ستاد : ساعت ۳۰/۰۸ صبح روز  سه شنبه  تاریخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت مناقصه های (۱۳۷/۱۴۰۱ و ۱۳۸/۱۴۰۱ و ۱۳۹/۱۴۰۱ و ۱۴۰/۱۴۰۱ ) از طریق سامانه ستاد : ساعت ۳۰/۰۸ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری ۲۵ – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

شماره تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶                                                       کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

متقاضیان می توانند براي كسب اطلاعات بیشتر و دريافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.