فرار آموزش و پرورش از پاسخ دادن به چرایی حذف تصویر قرآن کریم/ وقتی جریان ضدانقلاب تنها ماجرای حذف تصویر دختران را به میان می‌آورد!

نگاهی به جلد کتابهای پایه سوم نشان می دهد تقریبا در همه اینها تصاویر دختران دانش آموز دیده می شود. این دروغ همانا و فرار مسئولین آموزش و پرورش و مجریان سند استعماری ۲۰۳۰ از پاسخ درباره حذف تصویر قرآن همان...

به گزارش خاورستان، با آغاز سال تحصیلی جدید؛ هرساله شاهد برخی تغییرات در کتب درسی دانش آموزان هستیم که امسال نیز این تغییرات در زمان توزیع کتاب های درسی نمایان شد.
اما جنس تغییرات امسال کتب درسی مانند سالهای گذشته نبوده آن گونه که حذف تصویر قرآن کریم از صفحه نخست کتاب فارسی اول دبستان و تصویر حذف دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان به یکی از حاشیه سازترین اقدامات عرصه آموزش و پرورش در طول ماه های اخیر تبدیل شد.
به طوری که برخی از شبکه های ضدانقلاب؛ حذف تصویر دختران را دست مایه کینه توزی‌های خود کرده و چون گذشته شبکه های خود را پای کار آوردند تا بار دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران بنویسند اما این تنها یک بخش از ماجرا بود که این شبکه های ضدایرانی آن گونه که خواستند آن را دچار تغییرات کردند؛ مهمترین بخش این اقدام، حذف تصویر قرآن کریم از برخی کتب درسی دانش آموزان بود که اقدامی ناشایست به شمار می آید.
اما پس از انتقاد گسترده به حذف تصویر قرآن در کتاب درسی اول دبستان و قرار دادن یک گلدان به جای آن، جریانی مشکوک برای فراموش شدن این اقدام ضد دینی، به دروغ مدعی حذف تصویر دختران از کتب درسی سوم ابتدایی شد.
با نگاهی به جلد کتابهای درسی پایه سوم ابتدایی خواهیم دید که در تمامی این کتب تصاویر دختران وجود داشته اما تصویر قرآن کریم حذف شده است، آنچه که این جا مطرح است دروغ رسانه های ضدانقلاب درباره حذف تصویر دختران از کتب درسی و فرار مسئولان آموزش و پرورش و مجریان سند ۲۰۳۰ از پاسخ درباره حذف تصویر قرآن کریم از کتب درسی است که باید در این باره پاسخگو باشند.
انتهای پیام/۴
دانا