رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی:

فرار از خدمت سربازی بیشترین جرم ارتکابی در دادگاه های نظامی استان

محمدپور با بیان اینکه فرار از خدمت سربازی با ۶۲ درصد بیشترین جرم ارتکابی در دادگاه های نظامی استان است، گفت: سال گذشته ۵۷.۴ درصد پرونده های محاکم نظامی خراسان جنوبی از نهادهای ارفاقی استفاده کردند.

به گزارش خبرنگار خاورستان،محمدحسین محمدپور ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که از دادسراها و دادگاههای نظامی تشکیل شده و صلاحیت دادسرای نظامی استانی است.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان‌ جنوبی با بیان اینکه در سالیان اخیر صلاحیت سازمان قضایی و دادسرای نظامی افزایش یافته است، گفت: در سال گذشته ۱۰۱ درصد پرونده های ورودی به دادسرای نظامی استان مختومه شده است.
وی با اشاره به کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضایی استان، ادامه داد: در سال گذشته ۱۰۰.۵ درصد پرونده های دادگاه های نظامی استان و ۹۹.۲ درصد پرونده های اجرای احکام مختومه شده است.
محمدپور به برگزاری دادگاه های آنلاین در محاکم قضایی استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته هفت هزار و ۶۳۰ نفر به محاکم قضایی نظامی خراسان جنوبی مراجعه شده است که نسبت به سال قبل از آن ۵ درصد کاهش تردد داشته ایم.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان‌ جنوبی با بیان اینکه ۹۹.۴ درصد آرای محاکم نظامی استان متغن بوده است، ادامه داد: همچنین در سال گذشته ۱۵ درصد پرونده ها از بحث معافیت از کیفر و ۲۵.۸ درصد پرونده ها از تعلیق اجرای حکم استفاده کردند.
محمدپور با اشاره به اینکه در ۱۴.۷ درصد پرونده ها از مجازات جایگزین حبس استفاده شده است، عنوان کرد: در مجموع ۵۷.۴ درصد پرونده های محاکم نظامی استان خراسان جنوبی از نهادهای ارفاقی استفاده کردند.
وی با بیان اینکه فرار از خدمت سربازی با ۶۲ درصد بیشترین جرم ارتکابی در دادگاه های نظامی استان است، تصریح کرد: همچنین نگهداری و استعمال موادمخدر، سهل انگاری منجر به خسارت به سلاح و مهمات و ضرب و جرح عمدی نیز جزو بیشترین جرم صورت گرفته در میان سربازان و نیروهای مسلح خراسان جنوبی است.
انتهای پیام / ۳