مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی:

فرسایش بادی سالانه ۲۰۲ میلیارد ریال برای خراسان جنوبی خسارت دارد

نصرآبادی گفت: میزان خسارت فرسایش بادی به منابع زیست محیطی و اقتصادی در کانون‌های فرسایش بادی استان سالانه ۲۰۲ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال برآورد شده است.

به گزارش خاورستان، علیرضا نصرآبادی افزود: استان خراسان جنوبی ۹ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده که مساحتی معادل ۱۴ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۹۵۰ هکتار را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد.
وی با بیان اینکه عرصه‌های منابع طبیعی در قالب حوزه‌های آبخیز با رویکرد جامع و سیستمیک مدیریت می‌شود عنوان کرد: این استان با قرار داشتن بر روی کمربند خشک و نیمه خشک موجب شده که از مجموع عرصه‌های طبیعی استان ۳۶ درصد را عرصه بیابانی و ۵۰ درصد را مراتع کم تراکم بیابانی تشکیل دهد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی تصریح کرد: این استان با ۱۲ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۲۸۴ هکتار اراضی بیابانی و مراتع کم تراکم بیابانی، این استان بیابانی کشور است.
وی با اشاره به اینکه ۸۶ درصد مساحت استان را بیابان و مراتع کم بیابانی تشکیل داده است ادامه داد: بارندگی کم و با پراکنش نامناسب، میزان تبخیر سالانه بیشتر از نزولات جوی سالانه، فقر پوشش‌گیاهی و وجود بادهای فرساینده از جمله ویژگی‌های نواحی بیابانی استان به شمار می‌آید.
نصرآبادی یادآور شد: از مجموع مساحت استان سه میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۷۶ هکتار آن تحت فرسایش بادی در ۲۳ منطقه قرار دارد.
وی اضافه کرد: از این سطح نیز یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۷۴۱ هکتار آن جزو کانون‌های بحران فرسایش بادی در ۲۸ کانون است که در تمام شهرستان‌های استان پراکنده شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در دولت تدبیر و امید در زمینه بیابان‌زدایی سطحی معادل ۱۷ هزار و ۷۲۹ هکتار نهالکاری، ۱۵ هزار و ۲۵ هکتار مدیریت روان‌ آب سطحی و ۶۰۰ هکتار مالچ پاشی در استان انجام شده است.
انتهای پیام/۴