فرماندار سابق سرایان شاه مهره استانداری /فرماندار سرایان-مدیر کل سیاسی-سرپرست فرمانداری زیرکوه و حال گزینه قوی فرمانداری قاین درعرض ۴۵ روز

اگر حکم محمد کریمی به عنوان فرماندار قاین قطعی شود جابجائی مسئولیتی بین 4 مسئولیت مختلف در عرض حدودا 45 روز سبکی جدید از ثبات مدیریتی در استان رقم زده که واقعا می توان درباره آن کتاب ها نوشت و ساعت ها تدریس کرد .

به گزارش خاورستان، یادداشت ذیل توسط آقای علی فیروزی نگاشته است که بدون کم و کاست منتشر می گردد :
” نمی دانم قالب این مطلب را طنز بگذارم یا یادداشت ولی به نظرم متن ذیل یادداشتی طنزواره است که البته حقیقتی تلخ می باشد.
نامش محمد کریمی است . فرماندار سرایان بوده است البته تا تاریخ ۱/۳/۹۷ یعنی اول خرداد ماه سال ۹۷
عملکردش در شهرستان محروم سرایان خیلی خاص و ویژه نبوده است . در عین گلایه های شدید مردم سرایان از بحران آب و مشکلات اقتصادی عدیده دیگر حتی گروه های سیاسی سرایانی هم اعم از اصلاح طلب و اصولگرا ، دل خوشی از وی نداشتند .
اول خرداد ۹۷ بود که وی کرسی ریاست فرمانداری سرایان را به معاونش ابراهیم رسولی مقدم سپرده است .
خود وی زمانی که از سرایان به بیرجند کوچ می کرد تا در جایگاه مدیر کل دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری که تقریبا از شهریور ماه خالی مانده است تکیه بزند فکر نمی کرد دوره ای از مسئولیت های استان در دستش بچرخد .
هنوز داشت کرسی مسئولیتی جدیدش را محکم می کرد و از قیاس عجیب و غریب قطعنامه ۵۹۸ پایان جنگ تحمیلی و برجام آن هم نه در دوران درخشش صوری برجام بلکه بعد از پاره کردن برجام توسط ترامپ حرف می زد که ناگهان استاندار خراسان جنوبی بعد از رفتن خانزاده فرماندار پروازی سابق زیرکوه در تاریخ ۲۴ خرداد ماه کلید اتاق قبلی خانزاده را هم به وی سپرد .
بعد از حرکت عجیب مدیریتی استاندار خراسان جنوبی درمنصوب کردن فرماندار قاین که فقط دو ماه از دوره مسئولیتی وی به عنوان فرمانداری گذشته به سمت مسئول معاونت هماهنگی اقتصادی استاندار که برخی آن را هم مرتبه برکنار کردن وزیرخارجه در سنگال هم نام می برند این بار باز هم شاه مهره استاندار خراسان جنوبی از جیب وی بیرون آمده است .
پستی خالی پیدا شده که می تواند شاه مهره آن را پر کند . شایعاتی که برخی آن را هم تایید کرده اند نشان میدهد که محمد کریمی این بار که حدودا ۴۴ روز پیش فرماندار سرایان بوده ۴۳ روز پیش مدیر کل سیاسی استانداری بوده و ۱۹ روز قبل فرمانداری زیرکوه را تجربه کرده اکنون سودای فرمانداری قاین را در سر می پروراند .
که اگر حکم وی به عنوان فرماندار قاین قطعی شود جابجائی مسئولیتی بین ۴ مسئولیت مختلف در عرض حدودا ۴۵ روز سبکی جدید از ثبات مدیریتی در استان رقم زده که واقعا می توان درباره آن کتاب ها نوشت و ساعت ها تدریس کرد . ”