نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

فرهنگ پهلوانی حفظ شود / ابعاد مادی و معنوی در ورزش پهلوانی و زورخانه ای به هم پیوند خورده است

آیت الله عبادی با بیان اینکه ابعاد مادی و معنوی در ورزش پهلوانی و زورخانه ای به هم پیوند خورده،گفت: در ورزش پهلوانی ابعاد مادی و معنوی رشد و کمال انسان به هم گره خورده است و این فرهنگ و میراث با ارزش باید حفظ شود.

به گزارش خبرنگار خاورستان، آیت الله سیدعلیرضا عبادی امروز در دیدار با جمعی از پیشکسوتان ورزش باستانی خراسان جنوبی اظهار داشت: بسیاری از دانشمندان ادعا می کنند که انسان یک موجود ناشناخته است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در ادامه بیان کرد: برخی افراد صرفا انسان را در قالب قوای ناشناخته معنوی به طوری که هر گونه رشد مادی و جسمانی و وصول به انواع مراتب مادی را نقص و بد می دانند و تنها کمال را در یک سری مسائل غیرمادی خوب می دانند.
وی ادامه داد: در مقابل این تفکر مذکور یک تفکر دیگری وجود دارد که از انسان به عنوان یک حیوان اقتصادی تعبیر کند و کمالی حیوان برای آن در نظر می گیرد تا از کمالات معنوی فاصله بگیرد و سمبل این نوع تفکر مکتب لیبرالیسم غرب است و متاسفانه بشر در چنین جهلی به سر می برد.
آیت الله عبادی به دیدگاه الهی و پیامبران اشاره کرد و گفت: در این دیدگاه تشریح و تکوین یک حرف را بیان می کنند و این است که کمال انسان در امتیازات خلقت مشاهده می شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه تعریف واقعی انسان این است که در ابعاد مادی و معنوی به کمال دست یابد، افزود: خداوند متعال انسان را از نظر جسمانی ممتاز آفریده است و استعدادهای جسمی و مادی بسیاری برای دست یابی به انواع و اقسام موارد به انسان عطا کرده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس مکتب انبیا باید انسان بر اساس میزان استعدادهای خود به کمال و رشد برسد، گفت: این عالم، عالم بقا نیست این دنیا مزرعه ای است که باید در آن کشت کنیم و در آخرت از نتایج آن بهره ببریم.
آیت الله عبادی در خصوص ورزش پهلوانی و زورخانه ای بیان کرد: سمبل و اسوه این ورزش حضرت علی (ع) است و این موضوع یک حسن انتخاب بوده است چون امام علی(ع) در بُعد مادی و بُعد معنوی و اقسام مسائل از نظر مسلمانان و غیر مسلمانان از جایگاه ویژه و بالایی برخوردار هستند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه ابعاد مادی و معنوی در ورزش پهلوانی و زورخانه ای به هم پیوند خورده است، گفت: در حفظ این موضوع بسیار کوشا باشید چرا که در گذشته حدود یک درصد امور فرهنگی دستخوش تغییر می شده است اما اکنون شاهد حملات بسیاری به سمت فرهنگ ایرانی و اسلامی هستیم.
وی در پایان عنوان داشت: هر جمعیتی که بتواند این وراثت کریمانه و میراث فرهنگی را بهتر حفظ کند شاهد کسب نتایج بهتر در آینده خواهد بود و به صورت ویژه باید ورزش پهلوانی در راستای یک هدف از این میراث با یک دید کارشناسی و دقیق و قصد قربت الهی حفاظت کند.
انتهای پیام /۳