تمسخر قرآن هم به كارنامه كاسبان كنكور اضافه شد!

فضای مجازی رهاشده؛ بستر مناسب كلاس‌های افسارگسيخته كنكور

اخيراً ويديويی در فضای مجازی از فردی كه به‌عنوان استاد درس دين و زندگی مشهور است، منتشرشده كه در جريان آموزش تست‌زنی دين و زندگی در يكی از نرم‌افزارهای آموزش كنكور، با ادبياتی سخيف و با تمسخر آيات قرآن سعی دارد روش پاسخگويی را آموزش دهد.

به گزارش خاورستان، اخيراً ويديويی در فضای مجازی از فردی كه به‌عنوان استاد درس دين و زندگی مشهور است، منتشرشده كه در جريان آموزش تست‌زنی دين و زندگی در يكی از نرم‌افزارهای آموزش كنكور، با ادبياتی سخيف و با تمسخر آيات قرآن سعی دارد روش پاسخگويی را آموزش دهد.
اين اهانت آشكار كه از نظر فقهی و قانونی مستوجب مجازات سنگينی هم هست، از يكسو نماد يلگی و فضای كاسب‌كارانه محض كلاس‌های كنكور است و از سوی ديگر عدم نظارت متوليان بر فضای مجازی را به نمايش می‌گذارد.
تعابير شرم‌آور اين به‌اصطلاح استاد قطعاً ورود قوه قضائيه و برخورد جدی با مسببان را ايجاب می‌كند.
انتهای پیام/