مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خبر داد

فعالیت ۶ پایگاه فرهنگی اجتماعی محله در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: عمده کار فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در حال حاضر در حاشیه شهر است و بر این اساس ۶ پایگاه فرهنگی اجتماعی محله در محلات شهر بیرجند راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار خاورستان،حجت الاسلام احمد رضایی مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی صبح امروز در نشست خبری هزینه کرد اعتبارات طرح ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی سال ۱۳۹۶ اظهار کرد:آسیب های اجتماعی یکی از مسائلی است که همه باید به آن توجه کنند و تاکیدات مقام معظم رهبری نیز بر کاهش آسیبهای اجتماعی است.
وی افزود: عمده کار فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در حال حاضر در حاشیه شهر است و بر این اساس ۶ پایگاه فرهنگی اجتماعی محله در محلات شهر بیرجند راه اندازی شده است.
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: کاری که بخواهد انجام شود باید پژوهش محور باشد در این راستا نظام نامه ای راه انداری شده و به مدیران پایگاه ها داده شده است.
حجت الاسلام رضایی عنوان کرد: نظام نامه های ما محدود به ۶ پایگاه نیست و فقط این پایگاه ها مساجد و مراکز اطراف خود را تحت پوشش قرار نمی‌دهند و هر تشکل فعال در محله با پایگاه در ارتباط است؛ یعنی اینکه فعالیت های پایگاه های مختص همان ۶ پایگاه نیست و جامعه هدف زیادی را در بر می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: پایگاه های فرهنگی اجتماعی محله محور با سیاست مسجد طراز اسلامی کار میکند و مباحث معنوی، مذهبی و مباحث پزشکی اسلامی را مطرح می‌کنند.
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: این طرح در ۱۰ استان کشور در حال اجرا است و در بیرجند این طرح سه ماه شده که فعالیت خود را آغاز کرده است.
حجت الاسلام رضایی با اشاره به اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی برای کاهش آسیب های اجتماعی، بیان کرد: اعتبارات ما ۶۰۰ میلیون تومان بوده که این اعتبار برای حاشیه نشینها هزینه شده و ۱۳ میلیون تومان اعتبار دیگر برای پیشگیری از اعتیاد در نظر گرفته شده است.
وی یاد آور شد:برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی با ۹ دستگاه دیگر در ارتباط است و ما وقتی موفق خواهیم شد که با هم همکاری کنیم.
انتهای پیام/۱۲۷/ ۲۴/