دبکا مدعی شد؛

فقط تجهیزات؛موشک‌های اس ۳۰۰ را هنوز به ایران نداده اند!

ایران در 17 آوریل رژه نظامی سالانه اش را در روز ملی ارتش برگزار کرد. تهران در این روز، تنها بخش هایی از سامانه ضد موشکی اس 300 که روسیه آن را تحویل داده، به نمایش گذاشت.

به گزارش خاورستان، سایت اسرائیلی دبکا نوشت: ایران در ۱۷ آوریل رژه نظامی سالانه اش را در روز ملی ارتش برگزار کرد. تهران در این روز، تنها بخش هایی از سامانه ضد موشکی اس ۳۰۰ که روسیه آن را تحویل داده، به نمایش گذاشت.

این وبسایت در ادامه مدعی شد: مسکو تمام موشک های این سامانه را نگه داشته و به نظر می رسد این روند را تا آینده ی نزدیک ادامه دهد.

در رژه سالانه ارتش، تنها بخش هایی از سامانه اس ۳۰۰، از جمله سامانه راداری، ساختار فرماندهی آن بدون سیستم پرتاب موشک، و جرثقیل مورد استفاده برای برداشتن موشک ها و قرار دادن آن ها روی پرتاب کننده ها نشان داده شدند.

ایران موشک ها را دریافت نکرده، و تنها اجزایی که برای حمایت فنی از پایانه استفاده می شود را تحویل گرفته است.
منبع:انتخاب