فیلم/ تشریح مسئله سیاسی ویروس کرونا / به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در سخنان مهمی به تشریح مسئله ی روز کشور و جهان(شیوع ویروس کرونا) در ویژه برنامه ی شمیم پرداخت.