فیلم/ مترسک اسرائیلی

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: اسرائیلی که روزی به عنوان قدرت سوم یا چهارم دنیا مطرح بود امروز به دور خود دیوار کشیده است.

به گزارش خاورستان، بخشی از بیانات آیت الله سید علیرضا عبادی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند، در خصوص ارتش رژیم اشغالگر قدس با عنوان مترسک اسرائیلی جهت بهره برداری عموم و علاقه مندان منتشر شد.