فیلم/ کارکرد دولت اسلامی

بخشی از بیانات نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی پیرامون دولت اسلامی جهت بهره برداری عموم منتشر شد.