قرائت دعای ندبه و حضور بسیجیان و حلقه‌های صالحین در نمازجمعه بیرجند/ تصویری

بسیجیان و حلقه‌های صالحین در نمازجمعه بیرجند حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، بسیجیان و حلقه‌های صالحین امروز در نمازجمعه بیرجند حضور یافتند. همچنین تعدادی از بسیجیان در مراسم قرائت دعای ندبه در مهدیه بیرجند حضور یافتند.
عکاس: محمدرضا سلطانپور