در دیدار با رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور تحقق یافت؛

قول مساعد برای تخصیص قیر در راه‌های روستایی آماده آسفالت در خراسان جنوبی

نماینده مردم بیرجند و درمیان و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور دیدار کردند.

به گزارش خاورستان، حسین خسروی اسفزار، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس به همراه اسداله جلال زاده، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با هدف درخواست تقویت اعتبارات حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، رضا اکبری، معاون راهداری سازمان و خداداد مقبلی، معاون ساخت و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی سازمان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به منظور اورهال کردن ماشین آلات راهداری شهرستان‌های مذکور و همچنین روکش راه‌ها و تامین قیر پروژه‌های احداث راه‌های روستایی آماده آسفالت قول همکاری و مساعدت داد.