قیافه مهران رجبی درکنار ببر!/عکس

مهران رجبی در کنار ببر را در عکس زیر ببینید.

منبع : ملیت