لبخند شیرین خدمت در مناطق محروم زیرکوه/ فیلم

رزمایش خدمت با حضور جهادگران عرصه عمرانی در شهرستان مرزی زیرکوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، رزمایش خدمت برای محرومیت زدایی در جای جای کشور در حال برگزاری است و خراسان جنوبی نیز مانند سایر استانها در این رزمایش پیش قدم بوده و تا کنون بیش از ۳ هزار نفر از جهادگران خراسان جنوبی در قالب گروه های جهادی در مناطق محروم حاشیه شهری در حال فعالیت هستند.
در شهرستان مرزی زیرکوه سهمیه ای که به بسیج سازندگی این شهرستان برای اعزام گروه های جهادی در رزمایش خدمت از سوی استان ابلاغ شده ۱۶ گروه جهادی بوده اما این شهرستان از میزان سهمیه ابلاغی خود تعداد گروه‌های جهادی بیشتری را به مناطق محروم حاشیه شهری اعزام کرده که تا کنون این تعداد به ۱۸ گروه جهادی رسیده که گروه‌های جهادی عمرانی یکی از مهمترین گروه‌ها و نیاز مردم حاشیه شهر حاجی آباد است.
فیلم زیر گوشه ای از محرومیت زدایی در شهرک ارکول زیرکوه توسط گروه‌های جهادی عمرانی پایگاه شهید محلاتی شهر حاجی آباد است.
گزارش متنی مرتبط با فیلم
دریافت
انتهای پیام/ ۱۲۸